HỘP PHỐI QUANG(ODF)Hộp thuê bao quang FTTx (ODF)
dùng trong nhà (hộp nhựa)
 
Hộp thuê bao quang FTTX (ODF)
dùng trong nhà (hộp sắt)
 
Hộp phối quang (ODF)
treo tường , lắp trong nhà (indoor)

 
Hộp phối quang (ODF)
gắn Rack 19 inch - khay cố định
 
 

Hộp phối quang (ODF)
gắn Rack 19 inch - khay trượt
 
Hộp phối quang (ODF) lắp ngoài trời
(Outdoor)