ĐIỆN THOẠI XỬ LÝ DÂY THUÊ BAO (Uniden)

Máy điện thoại xử lý đường dây thuê bao - thương hiệu UNIDEN

Dùng cho công nhân xử lý đường dây thuê bao thử tín hiệu: thoại , ADSL... trong công tác khắc phục sự cố.

Có thể dùng như điện thoại cố định thông thường để lắp đặt treo tường trong văn phòng nhỏ, nhà bếp, nhà tắm... trong các công ty và hộ gia đình.

Comments