MODULE GPON (SFP GPON OLT)

SFP-GPON-OLT
GPON 2.5G/1.25G Tx/Rx=1490/1310nm SFP transceivers for OLT

GPON SFP phù hợp cho Card điều khiển các loại OLT (Optical Line Terminal) của các hãng Alcatel (ALU)/Huawei/ ZTE  


GPON SFP for OLT Huawei/ ZTE


GPON SFP for OLT Alcatel (ALU)/Huawei/ ZTE
Comments