SUB RACK 150 ĐÔI


 
Đế Inox dạng SUB - Rack dùng để gắn 15 phiến đấu dây ( 150 đôi cáp) tương ứng với phiến Krone hoặc 3M.
 Đế được thiết kế theo tiêu chuẩn gắn trên Rack 19", nên dễ dàng gắn vào các Khung Open Rack hoặc Tủ Cabinet.