Thướt đo góc nghiêng - SLT AL200

Magnetic Rotary Dual-Scale Pitch/Angle Meters

 SLT-AL200M (Slant AL200)

TÍNH NĂNG CHÍNH:


* Đo nhanh, chính xác và th hin thông tin chi tiết ca b mt gp khúc và góc nghiêng;

* Đơn gin, ch cn thao tác bng 1 tay vi góc cm rng;

* Hiển thị s to và d đc ;

* Khung nhôm cao cp cùng vi đế t đ đính vào khung st và ng thép;

* V thước bng nha  ABS chu va đp và đ bn cao;

* Góc đo được đc t 0~130 0 2 cách đo;

* Vi bng quy đi và bng tính tham kho.


Comments