Thướt đo góc nghiêng - SLT100

Rotary Dual-Scale Pitch/Angle Meters

 SLT-100 (Slant 100)
TÍNH NĂNG CHÍNH:

* Đo nhanh, chính xác và th hin thông tin chi tiết ca b mt gp khúc và góc nghiêng;

* Đơn gin, ch cn thao tác bng 1 tay vi góc cm rng;

* Hiển thị s to và d đc ;

* Khung nhôm cao cp ;

* V thước bng nha  ABS chu va đp và đ bn cao;

* Góc đo được đc t 0~130 ­­­o 2 cách đo;

* Vi bng quy đi và bng tính tham kho.


Comments