VALY DỤNG CỤ THI CÔNG CÁP QUANG

 Bộ valy gồm 29 dụng cụ thi công khác nhau phục vụ cho tất cả các công việc trong thi công cáp sợi quang trên mạng Viễn thông.
 Hàng sản xuất tại Mỹ.

Comments